İŞ SAĞLIĞI


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işçi kavramını ortadan kaldırdı, çalışan kavramını hayatımıza soktu. Bu kanunun en büyük amacı Türkiye'nin insan hayatına azami değerin verildiği, iş güvenliği ve çalışan sağlığının herşeyin önünde tutulduğu, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesidir. Bu hedef Düzce Arı OSGB'nin en büyük motivasyon kaynağıdır.

İş Yeri Hekimliği

İş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

Rehberlik ve Danışmanlık

Sağlık Gözetimi

Eğitim ve Bilgilendirme

İlgili Birimlerle İşbirliği

Periyodik Ölçümler ve Sağlık Taramaları

İşe Giriş Raporları