İŞ GÜVENLİĞİ


Risk analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması, yangın tahliye ve söndürme tatbikatlarının yapılması.

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş yerinin yapısına uygun iç yönetmelik hazırlamak, amaç ve hedefler belirleyip gerekli prosedürleri hazırlamak

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturup, kurul toplantılarına kartılarak kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek, acil durum planı ve acil eylem organizasyonunu takip etmek

Risk analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması

Düzeltici ve önleyici faaliyetler listesi çıkartılarak gerekli çalışmaların yapılması

Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi

Yıllık eğitim planları çıkartılarak gerekli eğitimlerin verilmesi

İş sağlığı ve güvenliği yıllık çalışma planlarının yapılması ve değerlendirilmesi

Yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanıp Bakanlığa sunulması

Çalışma talimatları, makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlanması

İç denetimlerin yapılması

Yangın tahliye ve söndürme tatbikatlarının yapılması