EĞİTİM BİRİMLERİ


Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yangın Tahliye & Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı

İlk Yardım Eğitimleri

Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğü'nün yapacağı sınava gireceklerdir. Sınav sırasında eğitmenlerimiz katılımcıların yanında olacaktır. Sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaktır. Katılımcıların iki sınav hakkı vardır. Bu sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılara İlk Yardım Merkezi T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kişiye özel ilk yardımcı kimlik kartı verilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü ile ve gerekli diğer tüm yazışmalar kurumumuz tarafından yapılacaktır. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır. Sertifikalı Temel İlk Yardım İçeriği

Genel İlk Yardım Bilgileri

Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

Temel Yaşam Desteği

Kanamalarda İlkyardım

Yaralanmalarda İlkyardım

Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım

Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

Zehirlenmelerde İlkyardım

Hayvan Isırmalarında İlkyardım

Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Sicim Kaçmasında İlkyardım

Boğulmalarda İlkyardım

Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

İşyeri Termal Konfor Ölçümü

Tehlike tanımlama ve risk analizi eğitimi

İşe giriş oryantasyon eğitimi

Kişisel koruyucu donanım eğitimi

Başarı ve motivasyon

Çalışanlar nasıl motive edilir?

Diksiyon

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu

Enerji satış ve pazarlama teknikleri

Etkin toplantı yönetimi

Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)

İletişim becerileri ve beden dili (Sözsüz iletişim)

İnsan kaynakları seçme ve yerleştirme

Maliyet düşürme teknikleri

NLP (Beyin dili) programı

Performans değerlendirme

Proses (Süreç) yönetimi

Sorun çözme teknikleri

Sözlü iletişim (Beden dili)

Stres yönetimi

Yönetim ve organizasyon

Zaman yönetimi