HAKKIMIZDA

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işyerleri için öngörmüş olduğu tüm yasal yükümlülüklerini DÜZCE ARI OSGB'nin teknik kadrosuyla yerine getirmekteyiz. DÜZCE ARI ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ olarak, yeni düzenlenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işyerleri için öngörmüş olduğu tüm yasal yükümlülüklerini DÜZCE ARI OSGB'nin teknik kadrosuyla yerine getirmekteyiz. 30.12.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU kapsamında yer alan kamu ve özel sektörlere; DÜZCE ARI OSGB olarak konularında uzmanlaşmış işyeri hekimleri ile iş güvenliği uzmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Uzman personellerimiz sizlerin kanunlar çerçevesinde ana sorumluluklarınızı yerine getirmek için sizler adına çalışanlarınızı eğitmekte, bilgilendirmekte ve denetlemekte gerekli dökümantasyon ve kayıtlarını da tutmaktadır. Ekip halinde yürütülen bu faaliyetlerin odağında ise "Sıfır İş Kazası" ve "Sıfır Meslek Hastalığı" hedefleri ile sistemli, bilimsel çalışmalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan önem ve tedbirleri aldırarak kabul edilebilir düzeye riskleri indirgemektir. Hayatın sadece bir parçası olan çalışma yaşamının; çalışan, işveren ve diğer taraflar için en sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmak, önleyici iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak misyonumuzdur.